ЦИГУН - ИЗКУСТВО НА ЗДРАВЕТО

Назад в Историята

Цигун е възникнал много преди китайската писменост  и медицина, а оказва огромно влияние върху всички сфери на живота в Китай. Свидетелствата за неговото начало говорят откъде е почерпено вдъхновение и как е създадена система от движения за превантивна и лечебна грижа за здравето. Тренирането на физическото тяло е било заложено като мярка за намаляване и по възможност избягване на заболявания.  Допълнително, Цигун уравновесява психиката и е път към отключване по-голяма вътрешна сила за адаптация към промените в околната среда и конкретно за все по-увеличаващото се градско население. Начинът на Цигун се състои в цялостен подход към човека и вплитане, доколкото е възможно, на мисълта в практиката чрез изпълнението на осъзнати движения.

Възникване на Цигун 

Всъщност Цигун произхожда от Природата, което ще рече, вдъхновението за създаване на структурата от движения е пряко копирана от виталните движения на животните. Древните хора са се оказали находчиви, наблюдавали движенията им, започнали да ги повтарят докато добре ги запомнят. Така откриват, че това наподобяване на техните движения подобрява и укрепва значително тяхното здраве. Животинското царство, наистина  дава тласък в развитието на Цигун съвсем несъзнателно чрез своите спонтанни и естествени движения. Суровите условия за живот хората също са ускорили търсенето и откриването на подходящи начини да останат в добро физическо състояние за по-дълго време, ако може и през цялото време. 

 Обединяване

На съвременен език още от създаването си основната задача на Цигун е да стимулира кръвообращението, лимфодвижението, да изтласква излишната влага от ставите, мускулите, сухожилията и всички тъкани в организма. Да прогонва студа както и регулирането прекомерната топлина при наличие ѝ в тялото. Този начин на работа с тялото внася баланс в човека и изгонва болестотворната топлина и патогенната енергия навън. 

Същността на енергията Чи

Невидима като въздуха, който вдишваме енергията Чи поддържа всичко живо на този свят в състояние на живот и развитие. Цигун работи с тази енергия като я организира по правилен начин в организма на човека и преразпределя нейното местоположение в тялото. Целта на Цигун е да ни осигури оптимално съществуване на тази планета за да изпълняваме своите задачи. 

Защото в китайската медицина е известно: енергията и кръвта се движат заедно, кръвта разнася и разпределя хранителните вещества в организма на човека. Енергията спомага за качественото изгаряне на тези вещества и така се създава и топлина. Цигун работи за балансиране на 5-те плътни и 5-те кухи органа, хармонизира ендокринната система и повишава физическата издръжливост. Тази практика има за цел и изработването на красиви движения, защото те също добавят енергийна стойност.  

Движението е живот, застоят ражда болестите

Едно от предимствата на Цигун е възможността лесно да бъде практикуван от млади и стари, слаби и силни и е еднакво полезен за всички. Цигун е наистина изкуство и то удовлетворява духа, забавя процеса на стареене и удължава живота. Дава възможност на практикуващия да култивира и контролира собствената си енергия иначе казано това е„ енергийна работа или умение“. Цигун работи в няколко насоки: здраве, дълголетие, бойна сила, спокойствие и духовно просветление. Петте първични космически сили действат според изградените взаимоотношения, а те се основават на относителните си характеристики по които ще ги разпознаем. 

Цикличността на живота

Съзидателния и подпомагащ цикъл еДървото гори и така създава Огъня. От Огъня се образува пепел, която създава Земята. После Земята образува Метала, щом нагреем Метала той се разтапя и оттам се „прелива“ във Водата. Основната същност на Водата е да подхранва растенията, всички живи същества и така се връщаме към Дървото. Този цикъл води към създаване и подхранване цялата планета Земя.

Цикълът който е завладяващ, контролиращ или разрушаващ е: Дървото изтощава от хранителни вещества Земята и това е разрушаващо действие. Земята замърсява и ограничава Водата и така я „завладява“. Водата пък изгася Огъня и така го „подчинява“. Огънят побеждава Метала като го разтопява. Металът пък разрушава Дървото като го реже.

Връзката на 5-те елемента с човека чрез 5-те двойки органи (плътен и кух орган в двойка) е най-семплия и всъщност най-дълбокия отговор на случващото се в нашето тяло. Въздействието на Цигун на физическо ниво стимулира мозъчните функции и така пробужда нашите неподозирани способности и заложби.

В прилагането на Дао е необходимо човек да се приучи в баланс и равновесие, тогава ще постигне жизненост и физическо здраве заедно с духовна осъзнатост и добродетел. Защото най-важната задача на човека е да стане силен и след това да помогне и на други да станат силни. Това е начинът по който Дао действа. 

СЛЕДВАЙ РИТЪМА НА ПРИРОДАТА